Areas van sukses, areas van sukkel

Sukses

Die Bybel leer ons dat God vir ons elkeen sekere gawes gegee het, sowel as die genade om hierdie gawes te gebruik. Wanneer ons nie binne die area van ons gawes optree nie, sukkel ons. Ons moet dit in gedagte hou wanneer ons iemand sien wat presteer, of self 'n groot presteerder word.

Paulus het vyf tale gepraat en die helfte van die Nuwe Testament geskryf, maar hy het konstant met dit wat hy as 'die doring in sy vlees' beskryf het, geworstel.

Toe hy tot God bid en Hom vra om dit te verwyder, het God nee gesê: '...My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking'...' (2 Korintiërs 12:9).

Ons het dus genade nodig in die areas waarin ons begaafd is, sowel as genade vir die areas waarin ons glad nie begaafd is nie.

Daar is 'n verhaal van 'n man wat na 'n bekende spreker gaan luister het en op die stoel langs die spreker se vrou beland het.

Gedurende die praatjie, het die man opgelet dat die bekende spreker geborduurde kouse aan het. Met nadere ondersoek het die man gesien dat die letters op die spreker se kouse 'TGIF' gelees het.

Toe die praatjie verby is, het hy die spreker gekomplimenteer en toe na die spreker se vrou gedraai en gevra: 'Hoekom sê jou man se kouse, TGIF: Thank Goodness It's Friday?'

Sy het geantwoord: 'O, dis nie waarvoor die letters staan nie; dis om hom te help aantrek. Die letters staan vir 'Toes Go In First'.'

Solank as wat jy lewe sal jy in sekere areas uitblink en in ander areas sukkel. Jy sal egter vind dat God se genade genoeg is vir enige uitdaging waarvoor jy te staan sal kom. Dis die woord vir jou vandag.

Scroll to Top