As Christus nie gekom het nie

Ou Man

Geleerdes stem nie saam oor die presiese datum van Christus se geboorte nie. Hulle weet ook nie of die Geboortekerk in Betlehem, wat daagliks deur pelgrims besoek word, die presiese plek van Jesus se geboorte is nie.

Niemand van ons kan verstaan hoe 'n maagdelike meisie deur die Heilige Gees kon swanger raak nie.

Hier is egter die goeie nuus: Jy het nie nodig om te weet wanneer, waar of hoe Jesus gebore is nie, jy het net nodig om te weet hoekom Hy gebore is.

'God het die mense wêreld só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê' (Johannes 3:16).

Net vier dinge maak saak:

  1. As Christus nie gekom het nie, sou God nie aan ons bekend gewees het nie.
  2. As Christus nie gekom het nie, sou ons sondes nie vergewe gewees het nie. Johannes het Hom '...die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem,' genoem.
  3. As Christus nie gekom het nie, sou ons gebede onbeantwoord gebly het. In die Bybelse tyd moes 'n priester namens jou 'n versoekskrif bring. Jesus is ons Hoëpriester, wat '...ten volle met ons swakhede saamvoel, want Hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer - behalwe dat Hy nie voor die sonde geswig het nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word' (Hebreërs 4:15-16).
  4. As Christus nie die eerste keer gekom het nie, sou ons geen versekering gehad het dat Hy 'n tweede keer sal kom om ons saam met Hom na die hemel toe te neem nie.
Scroll to Top