As dit God se wil is - kan jy dit kry

God se wil

Daar is 'n verhaal van drie mans wat op 'n eiland gestrand was; met min hoop om gered te word. Eendag het hulle op die eiland rondgeloop toe een van hulle 'n ou, geroeste lamp optel.

Toe hy dit vryf, het daar 'n djin te voorskyn gekom wat aan elkeen van die mans een wens gegee het.

Die eerste man het gesê, 'Ek wens ek was terug in my kantoor in Boston.' Poef! Hy was daar.

Die tweede een het gesê, 'Ek wens ek was tuis by my familie in Londen.' Poef! Hy was daar.

Die derde man het rondgekyk en gesê, 'Dis so eensaam hier, ek wens my vriende was terug hier saam met my.'

Die probleem met wensdenkery is dat djinns en towerlampe nie bestaan nie. God bestaan egter!

Omdat Hy in beheer van jou lewe is, is Hy magtiger as enige djin. Wanneer jou gebede in lyn met sy wil is, kan hulle 'n realiteit word.

'Leer die Bybel ons dit?' vra jy.

Ja; dit sê: 'Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, Hy na ons luister.

As ons dan met die wete leef dat Hy na ons luister, na wat ons ook al vra, dan weet ons ook dat Hy die versoek wat ons gevra het, sal toestaan' (verse 14-15).

Wanneer jou gebed in lyn met God se wil is, benodig jy nog een ding - geloof.

Geloof doen twee dinge:

a) Dit maak jou oë oop met die besef dat God se beloftes vir jou persoonlik bedoel is.

b) Dit tree soos 'n magneet op, wat die vervulling van sy belofte in jou lewe intrek.

Waarvoor wens jy? As dit God se wil is - kan jy dit kry.

Scroll to Top